Haber

Danıştay, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptaline karar verdi.

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itiraz talebi üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesine ilişkin kararını verdi. Danıştay 13. Dairesi, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin, İBB’nin açtığı davada hukuka aykırılık bulunmadığı yönündeki kararını bozdu. İhalenin iptaline oybirliğiyle karar verildi. Kararda, “Davaya konu olan ihale sürecinde hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı arazisine ilişkin çevre sistemi ve plan değişikliğine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali talep edildi. Atatürk Havalimanı ile ilgili alınan kararın hukuki dayanaktan yoksun olması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal ve ertelenmesi talep edildi.

MAHKEMEDEN AYRINTILI UZMAN RAPORU İSTEDİ

Mahkeme, 07 Kasım 2022 tarihli ara kararıyla, ihtilaf konusu taşınmazın mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkeme, kararında, söz konusu plan değişikliklerinin kentsel planlama ilkeleri, planlama esas ve teknikleri, kamu yararı ve hukuka uygunluk açısından incelenmesini ve teknik bilimsel ilişkilere dayalı olarak net bir sonuç ortaya koyan ayrıntılı bir bilirkişi raporunun Bakanlığa sunulmasını talep etti. mahkeme.

UZMAN MAHKEMEYE AYRINTILI RAPOR SUNDU

Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, “27 Mayıs 2022 tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı Değişikliği’nin (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) Yönetmelik’e uygun olmadığı” belirtildi. Şehircilik ilkeleri, yerleşimin gelecekteki ihtiyaçları, planlama teknikleri ve kamu yararına değildir.” Bilirkişi heyetimiz tarafından kurallara uymadığı tespit edildi.

İDARİ MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETMEDİ

Ankara 16. İdare Mahkemesi, İBB’nin TOKİ ve Çevre Bakanlığı aleyhine açtığı davayı 7 Eylül 2023’te karara bağladı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararına itiraz etti. İBB’nin itirazına ilişkin kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki bir hatanın bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, oy birliğiyle kararın düzeltilmesi ihtimaliyle ihalenin iptaline karar verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu